top of page
Huisbezoek

De traditionele waarborg & Skip Deposit

Wij leggen u uit wat het verschil is en welke borgsom actief is op uw huurwoning.

white-arrow.png

De traditionele waarborg & Skip Deposit

Ons makelaarskantoor kent 2 types waarborgsom.
Hoe kan je ontdekken welk type waarborgsom bij welke woning wordt aangeboden?
Door in de omschrijving te kijken of er bij waarborgsom het volgende staat:

De traditionele waarborgsom of Skip Deposit waarborg.

Wij leggen je hieronder uit hoe het in zijn werk gaat! 

De traditionele waarborgsom

Bij het huren van een woning wordt er altijd om een waarborgsom gevraagd door de verhuurder.
Deze waarborgsom wordt gestort op de rekening van de verhuurder en na het verlaten van de woning en de eindinspectie, wordt er gekeken of de volledige waarborgsom kan worden terugbetaald aan de huurder.

Deze waarborgsom kan oplopen tot een bedrag van 3 maal de maandhuur.

Tijdens de sleuteloverdracht en uitcheck van de woning wordt er door onze verhuurmakelaar altijd een uitgebreid in en uit-check rapport opgemaakt. In dit rapport wordt de staat van de gehele woning opgenomen door middel van het nemen van foto’s.
Dit rapport wordt daarna naar zowel huurder als verhuurder verzonden.

 

Voor welke kosten bent je als huurder verantwoordelijk tijdens de huurperiode?


Wij bieden huurders en verhuurders een onderhoudswijzer aan waarin vermeld staat voor welke kosten de huurder en verhuurder verantwoordelijk zijn tijdens de huurperiode. Deze onderhoudswijzer is gebaseerd op het besluit “Besluit kleine herstellingen”.
Dit verkleint enige verwarring over welke kosten er eventueel van de waarborgsom ingehouden kunnen worden.  

Skip Deposit

Bij het huren van een woning is het gebruikelijk dat u na het tekenen van de huurovereenkomst een bedrag aan borg naar de verhuurder overmaakt.

De hoogte van dit bedrag is vaak 3x de maandhuur, en wordt gebruikt om huurachterstanden en eventuele schades aan de huurwoning na beëindiging van het contract te betalen.

 

Omdat verhuizen altijd een dure zaak is, is dit voor huurders vaak een ongewenste maar noodzakelijke kostenpost. Skip Deposit staat voor een nieuwe manier van huren waarbij we afscheid nemen van de traditionele waarborgsom. Met Skip Deposit houdt de huurder zijn eigen geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de verhuizing omdat onze fee een stuk lager is dan de borg.

Daarnaast is Skip Deposit een onafhankelijke schakel tussen huurder en verhuurder, en zorgen wij ervoor dat de beëindiging van het huurcontract op transparante wijze wordt afgewikkeld.

 

Hoe werkt het?

Als huurder heeft u de plicht om na beëindiging van het huurcontract de woning schoon en in originele staat weer op te leveren. 
De verhuurders waar wij mee samenwerken zullen vooraf een inspectierapport opstellen met duidelijke foto’s van de woning die u heeft gehuurd. Na vertrek uit de woning zal de verhuurder een eindinspectie uitvoeren, en foto’s van de woning bij beëindiging aan het inspectierapport toevoegen.

In geval van schade zal de verhuurder de claim bij ons neerleggen. Skip Deposit zal aan de hand van het inspectierapport beoordelen of de claim gegrond is. Als uit de foto’s blijkt dat de woning niet is opgeleverd zoals afgesproken, dan gaan wij over tot het uitkeren van het schadebedrag tot maximaal 3x de maandhuur. 
Vervolgens gaan wij met u in gesprek om de schade te verhalen. Met Skip Deposit behoren discussies over inhoudingen op de waarborgsom tot het verleden.

Wat kost het?

De kosten van het digitale zekerheidscertificaat zijn afhankelijk van de hoogte van de maandelijkse huur. Bij aanvang huur brengen wij een éénmalig bedrag in rekening, en jaarlijks een vergoeding voor ieder jaar dat u in de woning woont.

De huurder betaalt:

– eenmalige afsluitkosten: € 150,-
– de jaarlijkse fee: 5% van ‘de maandelijkse huursom x 3’

 

Rekenvoorbeeld jaarlijkse fee – voor een woning  met huurkosten € 900,- per maand:

– Huursom € 900,- x 3 = € 2700,-
– Fee 5% van € 2700,- = € 135,- per jaar


Meer informatie is te vinden op de website van Skip Deposit: 

https://www.skipdeposit.nl


 

 

 


 

bottom of page